218Po wojennych zniszczeniach Warszawy przyszedł czas jej odbudowy. Doskonałym materiałem pomocniczym okazały się wówczas obrazy Bernarda Bellotta, inaczej zwanego Canalettem. To on,  malując, wiernie i ściśle utrwalił oblicze stolicy dawnych lat, kiedy stawała się ona jednym z najpiękniejszych miast Europy. Wystawa przypomina piękno miasta i skłania do refleksji nad zmianami w architekturze wielkich aglomeracji.


Kalendarz