komputerZe względów bezpieczeństwa
do odwołania wstrzymujemy
możliwość korzystania przez użytkowników z komputerów bibliotecznych.

Usługi biurowe (ksero, drukowanie, fax, itp.) oraz korzystanie z CZYTELNI pozostają bez zmian.