tPo raz osiemnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2021 r., Tydzień Bibliotek - ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2021 odbywa się pod hasłem: "Znajdziesz mnie w bibliotece". Zapraszamy do zapoznania się z nietuzinkową ofertą, jaką kierujemy do Państwa. Nie wszyscy wiedzą, że Biblioteka to nie tylko książki. Prezentujemy zupełnie inne zbiory, które są do dyspozycji młodszych i starszych. Oferujemy m.in. gry planszowe, materiały do nauki języków obcych, płyty analogowe i mnóstwo innych ciekawych materiałów. A jak donich dotrzeć? Na to pytanie odpowiedzią jest hasło tegorocznego święta bibliotek: ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE!