ROK 2007

20071. W roku 2007 MBP w Szprotawie była instytucją wspierająca dla projektu realizowanego w ramach Programu UE „ MŁODZIEŻ” pod hasłem „Juniorzy dla Seniorów”.

Projekt polegał na organizowaniu przez młodzież spotkań , których odbiorcami byli seniorzy (głównie uczestnicy Uniwersytetu III Wieku ze Szprotawy) .Na spotkania zapraszani byli specjaliści z różnych dziedzin (lekarz, dietetyk, psycholog , ksiądz, poeta), którzy przygotowywali prelekcję dla ludzi starszych. Młodzież przygotowywała dodatkowo oprawę artystyczną oraz poczęstunek .Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem (20-30 osób). Pozyskano na to działanie prawie 2.000 euro.

ROK 2008

1.W 2008 zaczęły działać przy bibliotece Dyskusyjne Kluby Książki – (projekt realizowany za pośrednictwem WiMBP), mamy dwa kluby: w Szprotawie dla dorosłych (głównie tworzą go słuchaczki Uniwersytetu III Wieku ) oraz w Długiem dla młodzieży.

2.W maju 2008 r. biblioteka pozyskała 3 zestawy komputerowe w ramach programu „IKONKA cd”, które umieszczone zostały w budynku głównym biblioteki (czytelnia).

3.W lipcu 2008 roku biblioteka realizowała zadanie „Wiersze nie tylko pędzlem malowane - zajęcia wakacyjne dla dzieci „ dofinansowane przez gminę w ramach realizacji zadań publicznych w kwocie 4 tysiące złotych.

ROK 2009

1.Pozyskanie środków w kwocie 40.000 zł z MKiDN z programu „Infrastruktura Bibliotek” na modernizację i zakup wyposażenia dla biblioteki (Oddział Dziecięcy, Filia w Długiem, Filia w Lesznie Górnym).

2009

2.W lipcu 2009 roku biblioteka realizowała zadanie „ Z książką po Europie - zajęcia wakacyjne dla dzieci „ dofinansowane przez gminę w ramach realizacji zadań publicznych w kwocie 3 tysiące złotych.

3.Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu w roku 2009 pod tytułem „Spotkania z ekonomią” polegającego na nietypowych lekcjach dla uczniów gimnazjów prowadzonych przez specjalistów z dziedziny ekonomii (bankowca, skarbnika gminy, maklera giełdowego , i innych). Działanie trwało 5 miesięcy (styczeń – maj).

 

 

 

 

ROK 2010

2010

 

1.Kontynuacja Programu Rozwoju Bibliotek poprzez udział w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych szprotawskich bibliotekarek.

2.W lipcu 2010 roku biblioteka realizowała zadanie „ Szprotawa ma 750 lat - zajęcia wakacyjne dla dzieci „ dofinansowane przez gminę w ramach realizacji zadań publicznych w kwocie 3.636  złotych.

 

 

 

 ROK 2011

1.Kontynuacja Programu Rozwoju Bibliotek poprzez udział w  projektach:

a)„Aktywna biblioteka” – dofinansowanie  5.000 zł.

2011 2W ramach projektu zaplanowaliśmy powstanie gazetki „KULTURALNIK” i za jej pośrednictwem zapoznawanie społeczności lokalnej z informacjami dotyczącymi kultury i twórczości lokalnej. Gazetka została wydana 3 razy ( co 2 miesiące ) w nakładzie 200 egzemplarzy, oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej biblioteki. Zespół redakcyjny tworzyły bibliotekarki z naszej biblioteki publicznej, bibliotekarki szkolne oraz dwie słuchaczki Uniwersytetu III Wieku. Gazetka dzieliła się na działy tematyczne: -Lokalna twórczość - Godne polecenia  - Galeria - Gmina w obiektywie - Ciekawi ludzie - Wspomnień czar  - Co? Gdzie? Kiedy?   

 

b)„Podaj Dalej” – dofinansowanie 1.000 zł.

Projekt promujący spotkania edukacyjno-integracyjne bibliotek partnerskich, odbyliśmy 4 tematyczne spotkania, każde w innej bibliotece.

20112.„Przyjaciel przyrody”- zajęcia wakacyjne – dofinansowanie  - 5.400  z Fundacji Nasza Ziemia

Projekt polegał na organizacji zajęć edukacyjnych (o tematyce ekologicznej). Zajęcia odbywały się codziennie przez cały lipiec, w godzinach od 10 do 14, z wyjątkiem wycieczek wyjazdowych, gdzie czas trwania był dłuższy ( do rezerwatu „Buczyna Szprotawska” i Dębu Chrobry oraz  do Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Jeziorach Wysokich ). Działania zaplanowane w projekcie podzielono na moduły tematyczne (1.wiadomości ogólne 2.las 3.woda 4. śmieci ) i tak też były realizowane. Zajęcia były ciekawe i innowacyjne, dzieci poznały procesy przyrodnicze doświadczalnie, wykonując wiele prac samodzielnie. Wycieczki terenowe dodatkowo uatrakcyjniły i ułatwiły poznawanie przyrody.

ROK 2012

2012 1

 

 

1. „SPOTKANIA Z POEZJĄ” - to projekt, który realizowaliśmy z funduszy UE w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Kwota pozyskana to 3.500 euro.

Zadanie polegało na różnorodnych działaniach promujących poezję europejską:  organizacji warsztatów poetyckich, czytaniu wierszy dzieciom w szprotawskich przedszkolach,  wyszukiwaniu wierszy i umieszczaniu ich na plakatach, rozwieszanych na terenie gminy,  organizacji konkursu poetyckiego dla mieszkańców powiatu żagańskiego, wraz z wydaniem tomiku poezji z pracami konkursowymi, organizacji wieczoru z poezją śpiewaną.

 

ROK 2013

1.Młodzieżowa Akcja Multimedialna – bezpłatne warsztaty dziennikarskie dla młodzieży i bibliotekarzy.

ROK 2014

1. Projekt SBP „ Przyjedź, zobacz, działaj” , kwota 5.000 zł

Inspiracją do zorganizowania wizyty studyjnej były wcześniejsze działania biblioteki związane z realizacją pięciu projektów edukacyjnych w czasie ostatnich 4 lat. 

Podczas spotkania wprowadziliśmy kilka aktywnych metod, przede wszystkim dyskusję, podczas której bibliotekarze rozmawiali o najmłodszych dzieciach w bibliotece i wymieniali swoje doświadczenia. W spotkaniu brali udział wszyscy bibliotekarze naszej biblioteki publicznej, bibliotekarze z Zaprzyjaźnionych bibliotek ościennych, członkinie naszych kół DKK, z-ca burmistrza Szprotawy, słuchacze szprotawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2.Projekt „ O finansach w bibliotece „ – edukacja ekonomiczna dla seniorów kwota 750 zł, 

Przez 5 dni uczestnicy spotykali się i za pomocą kursu internetowego przyswajali wiedzę z zakresu finansów, m.in.  Jak gospodarować budżetem domowym? Bank w Internecie. Lokaty, kredyty i karty. Ubezpieczenia – jak wybrać polisę? Bank Centralny i inne banki. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości seniorów i osób wykluczonych, zachęcić ich do korzystania z usług finansowych i zakupów dostępnych przez Internet oraz ustrzec przed oszustwami. Jest to już 4 edycja szkoleń ufundowanych przez NBP i wdrażana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz bibliotekarzy.  

ROK 2015

1.Projekt „Działaj Lokalnie „ – 4.000 zł ( instytucja wspierająca grupę nieformalną )

ROK 2016

1. Projekt „O finansach w bibliotece” – edukacja ekonomiczna dla seniorów – kwota 750 zł

2016

 

2.Projekt „Link do przyszłości – lokalne kluby kodowania” – kwota 250 zł

 

 

 

 


ROK 2017

2017

 

1.Dotacja na przeprowadzenie edukacyjnych zajęć wakacyjnych „ Kalejdoskop zawodów” – Fundacja PKO - 4.800 złNPRCz2


BN


MKiDZN


bibliotekarz lubuski


 dkk


 czytak plus2


 legimi


 fun media


 0 finansach

Gazeta Wyborcza dla Bibliotek

wyborcza

 

„Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).”

Schowek01

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOWOŚCI

Facebook Likebox Slider

Prasa