230231

11 LISTOPADA TO DZIEŃ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Od trzydziestu lat co roku obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ma ono na celu upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Na kilkunastu grafikach prezentujemy najważniejsze momenty z tego czasu. Krótkie, ale treściwe, informacje są ich doskonałym dopełnieniem. Dla osób chcących bardziej zagłębić się w historiĘ Polski przygotowaliśmy książkowy pakiet tematyczny. Zapraszamy do lektury.

218Po wojennych zniszczeniach Warszawy przyszedł czas jej odbudowy. Doskonałym materiałem pomocniczym okazały się wówczas obrazy Bernarda Bellotta, inaczej zwanego Canalettem. To on,  malując, wiernie i ściśle utrwalił oblicze stolicy dawnych lat, kiedy stawała się ona jednym z najpiękniejszych miast Europy. Wystawa przypomina piękno miasta i skłania do refleksji nad zmianami w architekturze wielkich aglomeracji.

217„Inny wymiar” to ekspozycja magicznych obrazów. Trójwymiarowe obrazy różnych autorów skompletował Another Dimension. Ukryty właściwy rysunek nie jest prosto odczytać. Najważniejsze jest, żeby nie skupiać wzroku na samej ilustracji. Ten zabieg pozwala oku i umysłowi samodzielnie stworzyć iluzję. My, chcąc ułatwić zadanie, prezentujemy w niedalekim sąsiedztwie pracy plastycznej podpowiedź. Zapraszamy do gimnastyki wzroku i myśli.

215

W roku 2019 Dzień Bezpiecznego Komputera przypada na 12 października (sobota)

To inicjatywa, która ma na celu informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promować bezpieczeństwo informatyczne. Dzień Bezpiecznego Komputera zapoczątkowano 12 października 2004 roku. Jego honorowym patronem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

214

9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty, który został ustanowiony w 1969 roku w Tokio. Tak więc w tym roku, tradycyjna poczta ma swoje 50 urodziny. Z tej okazji, co roku odbywa się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwa do 15 października, i który obchodzony jest już od 1953 roku. Tydzień Pisania Listów na początku był walką o pokój, która przekształciła się w niesienie uśmiechu dzieciom ciężko chorym, leżącym w szpitalach. Wymiana listownej korespondencji ma być pozytywnym elementem szarej codzienności. Ma również przypominać wszystkim ludziom o tym, jaką ważną rolę odegrała poczta w rozwoju gospodarczo-społecznego w wielu krajach.

213Oscar Wilde

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde przyszedł na świat w Dublinie 16 października 1854 roku. Był irlandzkim poetą, prozaikiem, dramatopisarzem i filologiem klasycznym. Przedstawicielem modernistycznego estetyzmu. Oscar Wilde uważany był za zniewieściałego, nie tylko bynajmniej ze względu na noszenie długich włosów, ale też i z powodu głoszenia przezeń haseł estetyzmu w sztuce oraz wreszcie z uwagi na fakt, iż przyznawał się do swojej biseksualnej orientacji. Zmarł w Paryżu 30 listopada 1900 roku, na skutek zapalenia opon mózgowych.

źródło: 

 

Doris Lessing

 Doris Lessing, z domu Doris May Tayler – pisarka brytyjska, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (2007). Wczesne dzieciństwo spędziła w Kermanszahu w Persji. W latach dwudziestych XX w. rodzina przeniosła się do Rodezji, gdzie jej ojciec, Alfred Cook Tayler, kupił farmę. W roku 1948 przeprowadziła się do Anglii. Była znana z krytycznych opinii o polityce wewnętrznej RPA okresu apartheidu. Uznanie zdobyła dzięki książkom psychologicznym i obyczajowym z życia kobiet. Ze względu na wymowę części swojej twórczości Doris Lessig stała się żywym symbolem marksizmu, feminizmu, antykolonializmu i sprzeciwu wobec apartheidu. Jest autorką ponad czterdziestu dzieł. Kilka jej książek należy do gatunku science-fiction.

W ramach Dni Dziedzictwa Narodowego w piątek 06. września 2019 r. otworzyliśmy oficjalnie wystawę gobelinów i tkaniny artystycznej, związaną z tematem Dni („Polski splot”). Prezentowane prace wykonały członkinie klubu ANNA z Zielonej Góry. W imprezie uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie. Ciekawie nakreślona przez P. ANNĘ Brożek historia tkactwa i jej dzień dzisiejszy zainteresował zebranych. Młodzież ciekawie przyglądała się praktycznej stronie gobeliniarstwa – P. Franciszka Zawada prezentowała sztukę pracy z osnową i nićmi.

 

192

Autor jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez 24 lata był dyrektorem Miejskiej Biblioteki w Żarach. Od wielu lat pasjonowały go różne techniki plastyczne i komputerowe przydatne w tworzeniu ekslibrisów. Zainicjował konkurs ekslibrisów ph. Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży oraz Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy.

 

Jan Wiktor Tyra wystawiał swoje prace na wielu krajowych i zagranicznych przeglądach.

 

190WITOLD GOMBROWICZ

Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku w Małoszycach pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim i zaczął pracę w sądownictwie, ale po udanym debiucie tomem groteskowych opowiadań pt. "Pamiętnik z okresu dojrzewania" (1933) poświęcił się wyłącznie literaturze. W PRL-u twórczość Gombrowicza prawie nie była publikowana,
a dramaty trafiały na sceny niezwykle rzadko. W latach 90. Gombrowicz trafił w końcu "pod strzechy", czyli do lektur szkolnych. Polski powieściopisarz, dramaturg i eseista, zmarł
w nocy z 24 na 25 lipca 1969 roku we francuskim Vence. Gombrowicza zabiła astma, na którą chorował niemal całe życie.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Krzysz­tof Ka­mil Ba­czyń­ski uro­dził się jako syn żoł­nie­rza Le­gio­nów Pol­skich i dzia­ła­cza Pol­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej, a za­ra­zem kry­ty­ka li­te­rac­kie­go, Sta­ni­sła­wa Ba­czyń­skie­go i Ste­fa­nii Zie­leń­czyk, na­uczy­ciel­ki wy­wo­dzą­cej się ze za­sy­mi­lo­wa­ne­go rodu ży­dow­skie­go. Uro­dził się 22 stycz­nia 1921 roku w War­sza­wie. Ka­ta­stro­fizm i po­czu­cie kre­su to­wa­rzy­szy­ło mu od dziec­ka – jarz­mo za­gła­dy Żydów oraz sła­be zdro­wie pod­kre­śla­ły bez­sens eg­zy­sten­cji. W 1943 roku po-rzu­cił edu­ka­cję, by wes­przeć dzia­ła­nia kon­spi­ra­cyj­ne. Gdy wy­bu­chło po­wsta­nie war­szaw­skie, był aku­rat w dro­dze po od­biór obu­wia dla swo­je­go od­dzia­łu. Wszyst­kie dro­gi uciecz­ki zo­sta­ły za­blo­ko­wa­ne, to­też do­łą­czył do ochot­ni­cze­go od­dzia­łu do­wo­dzo­ne­go przez pod­po­rucz­ni­ka Le­sła­wa Kos­sow­skie­go. 4 sierp­nia 1944 roku peł­nił war­tę na po­ste­run­ku ulo­ko­wa­nym w pa­ła­cu Blan­ka. Tam też tra­fio­ny kulą wy­sła­ną przez strzel­ca wy­bo­ro­we­go zgi­nął.

189Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 r. - po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie - warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć około 150 tys. osób i wypędzenie reszty mieszkańców stolicy. Przypomnieniu wydarzeń ma służyć wystawa fotografii powstańczej i książek związanych tematycznie z Powstaniem.

Wakacje to pora wypoczynku. Warto odwiedzić miejsca, które lubimy lub w których jeszcze nie byliśmy. Może tym razem będą to polskie góry?
Wakacyjne wojaże to też czas smakowania nowych potraw. Poznajemy inne kuchnie, inne przyprawy. Może tym razem będą to potrawy lekkiej kuchni wegetariańskiej? Nasze lipcowe propozycje to książki związane tematycznie z górami i zdrowym odżywianiem.
Zapraszamy do Biblioteki:)

1

 

Zbigniew Jujka to uznany rysownik i karykaturzysta. Jego zainteresowanie historią zaowocowało książkami Historia Polski według Jujki oraz Poprawki do historii
Są to zbiory ilustracji, które w dowcipny i inteligentny sposób komentują wydarzenia wybrane z dziejów naszego narodu. Prace te eksponujemy w holu Biblioteki.

 

2

 

 

Sigrid Undset

Norweska powieściopisarka i nowelistka. Urodziła się w rodzinie znanego norweskiego archeologa. Sigrid Undset została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1928. Gdy wojska hitlerowskie wkroczyły w 1940 do Norwegii, w dramatycznych okolicznościach opuściła kraj i wyjechała do USA. W 1945 powróciła do ojczyzny osiadła i zamieszkała do śmierci w rodzinnym domu w Lillehammer. Jej najbardziej znane książki to: Krystyna córka Lavransa, Olaf syn Auduna i Krzak gorejący.

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Aleksander Puszkin

Rosyjski poeta i pisarz. Urodził się w Moskwie, zaś jego pradziadek, Abram Hannibal (1696-1781), pochodził z Abisynii.Pisać zaczął jako nastolatek. Były to głównie klasycystyczne ode i elegie. Krytykował carską tyranię, co było powodem zsyłki. Pisarz przebywał wtedy m.in. w Mołdawii, a także na Kaukazie i na Krymie. Od 1831 r. aż do śmierci poeta mieszkał w Petersburgu, i właśnie tam powstały jego najbardziej znane dzieła, m.in. Eugeniusz Oniegin,   Dama pikowa czy Córka kapitana.
Puszkin zmarł 2 dni po pojedynku z pewnym Francuzem. Miał zaledwie 37 lat.

184W holu Biblioteki postanowiliśmy zorganizować ekspozycję książek dotyczących opieki nad dziećmi i wychowania ich. Prezentacja ta przeznaczona jest dla rodziców i opiekunów dzieci najmłodszych. Wszystkie pozycje książkowe są na bieżąco dostępne w Wypożyczalni dla Dorosłych. Zapraszamy.


nowosci


bibliotekarz lubuski


 dkk


 czytak plus2


 legimi


 fun media


 0 finansach

Gazeta Wyborcza dla Bibliotek

wyborcza

 

„Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).”

Schowek01

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NOWOŚCI

Prasa