50Szkoła Podstawowa w Długiem we współpracy z Filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Długiem  po raz kolejny  aktywnie włączyły się do ogólnonarodowej akcji „Narodowe Czytanie”. 
W dniu 07.09.2018r. o godzinie 13.30 w świetlicy szkolnej odbyło się wspólne czytanie „Przedwiośnia”. Udział w tym przedsięwzięciu wzięli: nauczyciele, uczniowie, pracownik biblioteki oraz zaproszeni goście: Dyrektor Banku PKO BP w Szprotawie – Pan Czesław Szczepanik, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szprotawie – Pani Agnieszka Wiech, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie – Pani Jolanta Wawrzyniak, Radna wsi Długie – Pani Monika Biazik i Sołtys w Długiem – Pan Stanisław Mandrak. Gości powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem – Pani Halina Kanyi-Maina. Po krótkiej prezentacji sylwetki pisarza, rozpoczęto uroczyste czytanie. W pięknie zaimprowizowanej scenerii, przy dźwiękach płynącej w tle muzyki, w miłej i podniosłej atmosferze, wszyscy z wielką uwagą i wzruszeniem wysłuchali czytanego tekstu.


Kalendarz

Nowości zakupione z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Facebook Likebox Slider